پایگاه های ستاد اسکان فرهنگیان در بوشهر

[ad_1]

لیست زیر، ستاد اسکان فرهنگیان بوشهر را مشاهده میکنید. این لیست مخصوص اسکان فرهنگیان بوشهر میباشد.

استان بوشهر

نام پایگاه اسکان فرهنگیان بوشهر
۰۷۷۳۳۳۲۲۱۶۸بوشهر، خیابان امام، کانون کوثربوشهر
۰۷۷۳۳۵۳۹۱۶۵بوشهر، خیابان طالقانی، خوابگاه شهدای دانش آموزیبوشهر
۰۷۷۳۴۲۴۲۳۱۶برازجان، بلوار طالقانی، دبستان شهیدجاوید کازرونیدشتستان
۰۷۷۳۴۳۴۲۰۶۲دالکی، خیابان شهداء ، جنب کلانتری، دبستان شریعتیدشتستان
۰۷۷۳۴۸۲۲۴۶۰آبپخش، بلوار انقلاب، اداره آموزش و پرورشآبپخش
۰۷۷۳۳۱۴۴۳۴۹گناوه، خیابان معلم، پشت مسجد حر خسرویگناوه
۰۷۷۳۳۲۴۳۱۵۵دیلم، خیابان شریعتی جنوبی، جنب تعاونی فرهنگیان سالن شهید کشتکاردیلم
۰۷۷۳۵۳۲۹۷۱۰خورموج، بلوار بسیج، خیابان شفیق، اداره آموزش و پرورشدشتی
۰۷۷۳۷۲۲۰۱۶۰کنگان، بلوار امام، روبروی اداره آموزش و پرورش کنگان، پژوهشسرای شهید احمدیکنگان
۰۷۷۳۵۲۲۴۰۶۰میدان پاسداران، جنب فرمانداری اهرم، اداره آموزش و پرورشتنگستان
۰۷۷۳۴۸۵۲۱۲۸جنب شهرداری شبانکاره، اداره آموزش و پرورششبانکاره
۰۷۷۳۴۸۳۴۲۴۹سعدآباد، اداره آموزش و پرورشسعدآباد
۰۷۷۳۳۸۳۳۸۰۱بندرریگ/میدان معلم، اداره آموزش و پرورشبندرریگ
۰۷۷۳۵۳۱۲۱۰۸کاکی، خیابان دانش آموز، اداره آموزش و پرورشکاکی
۰۷۷۳۷۲۶۳۴۳۶عسلویه، بلوار امام، پشت دفتر امام جمعه، اداره آموزش و پرورشعسلویه
۰۷۷۳۵۲۳۲۱۵۶دلوار، دبیرستان شهید بهشتیدلوار
۰۷۷۳۵۴۲۶۲۷۰دیر، خیابان شهید بهشتی، جنب فرمانداری، دبیرستان الزهراءدیر
۰۷۷۳۵۴۵۶۳۷۹بردخون، بلوار شهید بردستانی، میدان معلم، اداره آموزش و پرورشبردخون
۰۷۷۲۲۸۲۴۴۳۲خارگ، خیابان طالقانی، جنب بهداری، اداره آموزش و پرورشخارگ
۰۷۷۳۷۶۳۳۱۷۳جم، بلوار ولیعصر، اداره آموزش و پرورشجم

[ad_2]

لینک منبع

پایگاه های ستاد اسکان فرهنگیان در همدان

[ad_1]

لیست زیر، ستاد اسکان فرهنگیان همدان را مشاهده میکنید. این لیست مخصوص اسکان فرهنگیان همدان میباشد.

استان همدان

اسکان فرهنگیان همدان
۰۸۱۳۳۱۱۲۲۵۰اداره آموزش و پرورش اسدآباداسدآباد
۰۸۱۳۴۵۰۲۱۰۱بلوار شهید بهشتی اداره آموزش و پرورش بهاربهار
۰۸۱۳۴۹۲۷۳۴۷تویسرکان میدان فرشید مدرسه راهنمائی فرشیدتویسرکان
۰۸۱۳۲۱۷۳۲۴۰اداره آموزش و پرورش منطقه جوکارجوکار
۰۸۱۳۳۷۲۲۱۰۵اداره آموزش و پرورش منطقه خزلخزل
۰۸۱۳۶۲۲۳۶۹۰سه راهی قروه درجزین ، جنب مسجد جامع، مدرسه شبانه روزی عفافرزن
۰۹۱۸۲۰۹۶۶۳۲سامن انتهای بازار امام (ره) روبروی ساختمان بسیج اداره آموزش و پرورشسامن
۰۸۱۳۶۴۲۳۲۶۱دمق ، بلوار شهید مفتح ، جنب مخابرات ، مدرسه شبانه روزی نورسردرود
۰۸۱۳۶۸۲۶۳۶۳خیایان امام خیابان معلم داره آموزش و پرورش فامنینفامنین
۰۸۱۳۶۴۶۳۰۵۵دمق ، بلوار شهید مفتح ، اداره آموزش و پرورش قروهقروه درجزین
۰۸۱۳۴۷۲۳۲۳۴منطقه قلقلرود دبیرستان امام خمینی (ره)قلقلرود
۰۸۱۳۸۴۶۲۶۸۱اداره آموزش و پرورش منطقه قهاوندقهاوند
۰۸۱۳۵۲۲۵۸۵۳خیابان امام خمینی (ره) مرکز آموزشی رفاهی کبودر آهنگکبودر آهنگ
۰۸۱۳۵۴۴۴۵۳۶گل تپه ، علیصدر، آموزشگاه شهید رجائی جنب پاسگاه انتظامیگل تپه
۰۸۱۳۴۵۲۷۴۰۶لالجین بلوار آیت اله خامنه‌ای، جنب بخشداری ، کوچه وحدت ۴ ، اموزشگاه ۱۴ معصوملالجین
۰۸۱۳۳۳۴۸۸۰۱بلوار انقلاب اداره آموزش و پرورش ملایرملایر
۰۸۱۳۳۲۳۷۳۱۲اداره آموزش و پرورش نهاوندنهاوند
۰۸۱۳۴۲۴۸۴۵۴همدان بلوار زینبیه کوچه سبدبافان (تالار پیام) دبیرستان قدسناحیه ۱ همدان
۰۸۱۳۲۵۲۱۳۸۵همدان آرامگاه بوعلی بلوار شهید مدنی دبیرستان دخترانه شهدای جاوید الاثرناحیه۲ همدان

[ad_2]

لینک منبع