آغاز ثبت نام نقل و انتقالات فرهنگیان ۹۶

[ad_1]

جهت ثبت درخواست برای نقل و انتقالات فرهنگیان به سامانه رسمی نقل و انتقالات تهران و با ثبت درخواست منتظر نتیجه باشند.

پردازش و اعلام نتیجه به صورت اینترنتی است و در صورت تمایل فرهنگیان میتوانند جهت ثبت درخواست خود در این سامانه اقدام کنند.

سامانه نقل و انتقال فرهنگیان

برای ثبت نام در این سامانه یک کد انتقال یا ثبت نام در نظر گرفته شده است که جهت ثبت نام ابتدا باید این کد را از طریق آموزش و پرورش منطقه محل خود دریافت و سپس جهت ثبت نام به سامانه نقل و انتقالات فرهنگیان مراجعه کنید.

جهت ثبت نام در این سامانه بعد از دریافت کد و پر کردن اطلاعات مورد نیاز در سامانه باید جهت تایید و صحت مدارک و پرونده و اطلاعات وارد شده به اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه شود.

نقل و انتقالات

متقاضی حداقل باید دارای ۵ سال سابقه از زمان استخدام رسمی و پیمانی تا پایان ماه شهریور ۹۶ باشد.

متقاضی هیچ تعهدی به منطقه مبدأ نباید داشته باشد.

نیروهای مرد در تمامی رشته ها جهت نقل و انتقال به سایر استان باید توسط کمیته برنامه ریزی استان تأیید شوند و همچنین انتقال آنها به صورت موقت مجاز است.

همچنین تمدید نیروهای مرد در تمامی رشته ها و سمت ها به سایر استان ها حتما باید با تأیید کمیته برنامه ریزی استان صورت گیرد و این تمدید به صورت موقت صورت می پذیرد.

متقاضیان میتوانند فقط با توجه به رشته و مدرک تحصیلی خود تقاضای خود را ارسال کنند و بر اساس رشته شغلی در محل نقل و انتقال مورد نظر توسط جکم کارگزینی تصمیم گیری خواهد شد.

در مورد مدیران و معاونان واحد های آموزشی و همچنین کارکنان شاغل جهت ثبت درخواست تقاضای خود میتوانند در رشته تدریس متناسب با مدرک تحصیلی خود اقدام کنند.

 

 

[ad_2]

لینک منبع

مهلت ثبت درخواست معلمان و فرهنگیان برای نقل و انتقال

[ad_1]

شهر تهران نیز با توجه به نیاز به نیروی انسانی در رابطه با نقل و انتقال فرهنگیان اعلام کرده است: به آموزگار و معلم مرد در تمام رشته‌ها نیاز دارد اما مهمترین عامل انتقال عدم نیاز مبدأ است.

فرهنگیان متقاضی انتقال به شهر تهران با مراجعه به آدرس enteghal.medu.ir نسبت به ثبت تقاضای ( نقل و انتقال فرهنگیان ) خود اقدام کنند.

نقل و انتقال فرهنگیان

امروز آخرین روز ثبت‌نام فرهنگیان برای برای نقل و انتقال فرهنگیان برون استانی است، طبق امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش ثبت‌نام در سامانه نقل و انتقال برون استانی فرهنگیان تا ۹ تیر ماه ۹۶ تمدید شده است.

متقاضیان باید دارای شرایط ذیل باشند:

 

خروج نیروی مرد در تمامی رشته‌ها و سمت‌ها به سایر استان‌ها با تأیید کمیته برنامه ریزی استان و به صورت انتقال موقت مجاز است.

استمرار و تمدید انتقال نیروی مرد در تمامی رشته‌ها و سمت‌ها به سایر استان‌ها با تأیید کمیته  برنامه ریزی استان و به صورت انتقال موقت مجاز است.

متقاضیان باید با توجه به رشته و مدرک تحصیلی و رشته شغلی که در حکم کارگزینی آنان منظور شده تقاضای خود را ارائه کنند.

مدیران و معاونان واحدهای آموزشی و کارکنان شاغل در پست های اداری منحصرا می‌توانند در رشته تدریس قبل از انتصاب در سمت مدیریت یا معاونت و متناسب با مدرک تحصیلی خود منتقل شوند.

حداقل دارای ۵ سال سابقه از زمان استخدام رسمی و پیمانی تا پایان شهریورماه ۹۶ برای متقاضیان انتقال دائم و سه سال سابقه برای متقاضیان انتقال موقت.

نداشتن تعهد به منطقه مبدأ.

افرادی که در مرخصی، مأموریت و انتقال موقت به سر می‌برند در صورت درخواست انتقال باید با رعایت ضوابط این شیوه نامه نسبت به تکمیل تقاضای خود اقدام کنند و هیچ گونه درخواست شخصی در اداره کل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

انتقال و جابجایی کارکنان آموزشی شاغل در مدارس استثنایی با نظر و تأیید اداره استثنایی امکان پذیر است.

عدم مراجعه افراد پس از اعلام نتیجه انتقالات به منطقه مقصد غیبت تلقی شده و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد بنابراین منطقه مبدأ حق به کارگیری مجدد این نیروها را نداشته و پس از موافقت مقصد رأساً نسبت به ساماندهی این افراد اقدام کند.

بررسی درخواست متقاضیان و اعلام نظر در سامانه از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان مبدأ و مقصد تا تاریخ ۱۵ تیر ماه انجام خواهد شد.

نتیجه این نقل و انتقال حداکثر تا پایان مرداد ماه اعلام خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع