لیست دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی استان خراسان رضوی

[ad_1]

استان خراسان رضوی

در این لیست با دانشگاه های آزاد این استان آشنا خواهید شد.

 1. دانشگاه آزاد اسلامی – ورود به سایت دانشگاه
 2. آموزشکده فنی و حرفه ای سما – ورود به سایت دانشگاه

شهرهای تربت جام ، تربت حیدریه ، سبزوار ، قوچان ، گناباد ، نیشابور هر کدام دارای یک دانشگاه آزاد اسلامی میباشند.

در این لیست با دانشگاه های غیرانتفاعی این استان آشنا خواهید شد.

 1. موسسه آموزش عالی اسرار
 2. موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
 3. دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 4. دانشگاه علوم انسانی رضوی
 5. موسسه غیرانتفاعی بهار
 6. موسسه غیرانتفاعی بینالود
 7. موسسه غیرانتفاعی تابران
 8. موسسه غیرانتفاعی سلمان
 9. موسسه غیرانتفاعی شاندیز
 10. موسسه غیرانتفاعی عطار
 11. موسسه آموزش عالی فردوس
 12. موسسه غیرانتفاعی کاویان
 13. موسسه غیرانتفاعی مطهر
 1. موسسه آموزش عالی ثامن
 2. موسسه آموزش عالی سحان
 1. موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی
 1. پارس رضوی

 

[ad_2]

لینک منبع