سایت رزرو اسکان فرهنگیان اصفهان

[ad_1]

استان اصفهان

برای ورود به سایت رزرو اسکان فرهنگیان اصفهان میتوانند بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

ورود به سایت

شماره تماس رزرو اسکان فرهنگیان اصفهان

  •  ۲۲۴۰۱۵۷

نوشته سایت رزرو اسکان فرهنگیان اصفهان اولین بار در پازما پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

پایگاه های اسکان فرهنگیان استان اصفهان ۹۶

[ad_1]

در این لیست با مراکز آموزشی رفاهی و پایگاه های اسکان فرهنگیان در استان اصفهان آشنا خواهید شد. این لیست چهت اسکان فرهنگیان در اصفهان میباشد.

اصفهان

م منطقه

آدرس

تلفن

کدمنطقه

پایگاه شماره یک

خیابان شمس آبادی جنب بنیاد شهید

۰۳۱۳۲۳۳۰۱۱۹

۱۷۰۱

پایگاه شماره دو

خیابان بزرگمهر – روبروی قصر گل دبستان حسین امین (۲)

۰۳۱۳۲۶۶۳۳۴۷

۱۷۰۲

پایگاه شماره سه

سه راه حکیم نظامی- ابتدای بلوار ارتش-دبیرستان سعدی

۰۳۱۳۶۲۰۲۰۱۰-۰۳۱۳۶۲۰۲۰۱۶

۱۷۰۳

پایگاه شماره چهار

خیابان کاوه – روبروی ترمینال – دبیرستان امام خمینی

۰۳۱۳۴۵۴۰۰۵۲

۱۷۰۴

پایگاه شماره پنج

خ کاوه-خ جابر انصاری- خ شهید طاهرزاده-دبستان حق پناه

۰۳۱۳۴۴۲۲۴۶۲

۱۷۰۵

پایگاه شماره شش

خ جی غربی-بعد از هتل نگین -جنب بانک سپه-هنرستان شهید چمران

۰۳۱۳۵۲۱۰۲۷۶-۰۳۱۳۵۲۱۰۲۴۲

۱۷۳۰

پایگاه شماره هفت

خ آتشگاه، روبروی رستوران شب نشین ستاد نعمت بخش

۳۳۷۷۰۷۷۰

 

 

[ad_2]

لینک منبع