پایگاه های ستاد اسکان فرهنگیان در استان زنجان

[ad_1]

اسکان فرهنگیان در استان زنجان : لیست زیر ، اطلاعات پایگاه های اسکان فرهنگیان در استان زنجان را نماش میدهد.

استان زنجان

نام پایگاه اسکان استان زنجان
۰۲۴۳۳۷۷۱۵۷۵میدان جانبازان (فاتح)، هنرستان شهید مطهریزنجان
۰۲۴۳۵۲۲۲۳۳۵خیابان طالقانی شمالی ، اداره آموزش وپرورشابهر
۰۲۴۳۵۵۲۱۴۷۹خیابان ۱۷شهریور، کوچه شهیدموسوی ، روبروی مدرسه شاهدمطهریخرمدره
۰۲۴۳۵۸۲۲۳۶۶جاده قیدار، خیابان جلبی اوغلی مدرسه شبانه روزی شهید مدنیسلطانیه
۰۲۴۳۴۲۲۴۱۵۷خیابان مطهری شمالی ، روبروی اداره بهزیستی خانه معلمخدابنده
۰۲۴۳۴۳۳۲۴۸۹خیابان اندیشه ، کوچه فرهنگ ، دبیرستان شهید چمرانسجاسرود
۰۲۴۳۴۶۲۳۴۴۰میدان معلم ، خانه معلمبزینه رود
۰۲۴۳۴۸۲۲۴۴۶جنب بانک ملی روبروی پارک معلم مرکز رفاهی فرهنگیانافشار
۰۲۴۳۶۲۲۲۲۵روبروی اداره آموزش وپرورش ، خانه معلمماهنشان
۰۲۴۳۵۲۲۳۵۶دندی خیابان بخشداری ، مدرسه راهنمایی بنت الهدیانگوران
۰۲۴۳۲۸۲۲۶۸۸آببر، خیابان معلم خوابگاه مرکزی تربیتطارم
۰۲۴۳۱۷۲۲۲۱۳زرین آباد، دبیرستان استاد شهریارایجرود
۰۲۴۳۱۸۲۳۴۱۳حلب آموزشگاه باقر العلومایجرود
۰۲۴۳۲۶۲۳۳۰۰دبیرستان استاد شهریار ، شهر نیک پیزنجانرود

[ad_2]

لینک منبع

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *