پایگاه ستاد اسکان فرهنگیان فارس

[ad_1]

تلفن اسکان فرهنگیان فارسآدرس اسکان فرهنگیان فارسنام پایگاه اسکان فرهنگیان فارس۰۷۱۴۴۳۳۵۹۶۷ستاد مرکزی، آباده ، اردیبهشت، هنرستان شهیدرجاییآباده۰۷۱۴۴۳۷۳۲۵۷ستاد فرعی سورمق، شهر سورمق، دبستان جلال ال احمد واقع در خیابان معلمآباده۰۷۱۴۴۳۸۲۲۶۰ستاد فرعی بهمن، شهر بهمن مدرسه راهنمایی طلوع آزادی واقع در بولوار امامزادگانآباده۰۷۱۴۴۳۸۷۲۵۰ستاد فرعی ایزدخواست، شهر ایزد خواست دبیرستان شهدای بانک تجارت واقع در بلوارپارسیان انتهای خیابان بسیج جنب اداره آبفاآباده۰۷۱۵۳۸۹۲۳۱۰آباده طشک، خیابان امام خمینی (ره) دبیرستان بنت الهدیآباده طشک۰۷۱۳۸۶۱۵۲۰۸شهر خانزنیان، روبروی بخشداری، دبیرستان شبانه روزی فاطمه الزهرا(س)ارژن۰۷۱۳۸۶۱۵۲۰۸روستای دشت ارژن، مدرسه راهنمایی شهید باهنرارژن۰۷۱۴۳۵۲۲۱۶۱ارسنجان، بولوار بسیج ،دبیرستان شهید اسکندریارسنجان۰۷۱۵۳۲۲۳۵۴۰استهبان ، بلوار قائم ، جنب خیابان مطهری ، اداره آموزش وپرورشاستهبان۰۹۱۷۹۷۹۳۰۷۹اشکنان ، بلوار امام، آموزشگاه ولی عصر(عج)اشکنان۰۷۱۴۴۵۲۲۰۲۸اداره آموزش وپرورش اقلیداقلید۰۷۱۵۲۵۱۵۰۹۰اوز ، خیابان امام خمینی، اداره آموزش و پرورش.اوز۰۷۱۴۲۴۷۵۱۲۰اداره آموزش وپرورش منطقه جره وبالادهبالاده۰۷۱۴۴۴۰۵۸۱۰خیابان امام ، اداره اموزش و پروشبوانات۰۷۱۵۲۵۵۳۱۶۰لارستان ، بیرم ، بلوار ورودی شهر روبروی پاسگاه انتظامی ، دبیرستان پسرانه رازیبیرم۰۷۱۳۶۷۸۲۳۲۶بیضا ، بلوار ورودی ، اداره آموزش و پرورشبیضا۰۷۱۵۲۵۷۲۲۱۱جویم ، اداره آموزش و پرورشجویم۰۷۱۵۴۲۳۴۵۰۶جهرم ، چهارراه دفاع مقدس ، اداره آموزش وپرورش جهرمجهرم۰۷۱۳۲۷۲۶۰۲۳خرامه ، ابتدای جاده سروستان ، مدارس شبانه روزی کوثر و اندیشهخرامه۰۷۱۳۲۷۲۶۰۲۳خرامه ، بلوار دانشجو ، جنب کلانتری ، دبیرستان شهید بهشتیخرامه“صفاشهر، ناحیه ۱ ، میدان گاز ، مدرسه ولایت فقیهخرم بید۰۷۱۴۴۴۵۲۰۸۱صفاشهر ، بلوار معلم ، هنرستان شهیدچمرانخرم بید۰۷۱۴۲۴۴۲۹۹۰شهر کنارتخته ، میدان معلم ، اداره آموزش و پرورش منطقه خشت و کمارجخشت۰۷۱۵۴۵۰۳۸۹۸خفر اداره آموزش وپرورشخفر۰۷۱۵۲۶۲۹۷۱۴اداره اموزش و پرورش خنجخنج۰۷۱۵۳۵۲۸۴۷۴داراب ، خیابان طالقانی ، اداره آموزش وپرورشداراب۰۷۱۴۳۴۵۲۴۵۰شهر رامجرد اداره اموزش و پرورش درودزندرودزن۰۷۱۴۲۶۲۰۱۶۴دشمن زیاری، روستای دولت آباد ، آموزشگاه شبانه روزی شهدادشمن زیاری۰۷۱۴۲۶۴۴۵۶۱رستم، شهرمصیری، اداره آموزش و پرورشرستم۰۷۱۴۲۶۴۴۵۵۲رستم ، روستای بابامیدان ، دبستان شهیدوحیدیرستم۰۷۱۳۲۶۲۲۶۱۸زرقان میدان بسیج ‌، سالن ورزشی نشاطزرقان۰۷۱۵۳۷۲۰۵۰۰زرین دشت ، حاجی آباد ، خیابان شهرداری ، اداره آموزش و پرورش زرین دشتزرین دشت۰۷۱۳۶۷۲۳۹۶۹سپیدان ، اردکان ، بلوار جهاد ، اداره آموزش و پرورش سپیدانسپیدان۰۷۱۴۴۵۹۳۲۱۱اداره آموزش وپرورش منطقه سدهسده۰۷۱۴۴۴۲۳۵۶۴سرچهان ، اداره اموزش وپرورش سرچهان ستاداسکانسرچهان۰۷۱۳۷۸۴۵۲۵۸سروستان ، بلوار ولایت ، اداره آموزش وپرورشسروستان۰۷۱۴۳۵۶۲۷۲۰-۰۷۱۴۳۵۶۴۸۲۰سعادت شهر ، بلوار امام خمینی، هنرستان شهدای ۷تیرسعادت شهر۰۷۱۴۳۵۸۲۲۸۸پاسارگاد ، شهر مادر سلیمان ، مدرسه راهنمایی ولی عصرسعادت شهر۰۷۱۵۳۴۶۲۲۱۸ششده ، اداره آموزش وپرورشششده۰۷۱۵۳۴۳۳۰۳۶آموزش وپرورش شیبکوهشیبکوه۰۷۱۳۲۳۴۳۶۰۰شیراز ، خیابان معدل ، روبروی دبیرستان شهید یهشتی مرکز رفاهیعشایر۰۷۱۵۲۷۸۲۵۲۲علامرودشت، بلوار معلم، اداره آموزش و پرورش علامرودشتعلامرودشت۰۷۱۳۸۷۵۴۰۶۰خیابان سپاه ، اداره آموزش پرورش فراشبندفراشبند۰۷۱۵۳۶۸۴۳۳۵فورگ، شهر دوبرجی ، روستای قلاتو ، شهر فدامیفرگ۰۷۱۵۳۳۵۳۳۵۱فسا‌، بلوار شهید بهشتی، آموزش و پرورشفسا۰۷۱۳۸۷۲۳۷۳۰فیروزآباد ، میدان روزبه ، اداره آموزش و پرورشفیروزآباد۰۷۱۴۲۴۱۵۰۴۰قائمیه ، اداره آموزش وپرورشقائمیه۰۷۱۳۵۴۵۲۲۶۳۱اداره اموزش وپرورش قیروکارزینقیروکارزین۰۷۱۴۲۲۲۵۸۵۶کازرون ، خیابان سعدی ، ابتدای خیابان بسیج ، اداره آموزش و پرورش کازرونکازرون۰۷۱۴۳۶۳۳۱۱۸اداره آموزش وپرورش کامفیروزکامفیروز۰۷۱۳۷۸۲۲۷۶۰کوار، بلواراصلی ، هنرستان شهیدغفاریکوار۰۷۱۴۲۴۳۴۵۵۰بخش کوهمره ، اداره آموزش و پرورش کوهمره نودانکهمره۰۷۱۵۲۴۴۶۲۰۷گراش ، بلوار شهداء ، مدرسه شبانه روزی ولی عصر عجگراش۰۷۱۵۲۸۵۴۹۸۳اداره آموزش وپرورش گله دارگله دار۰۷۱۵۲۲۴۹۲۲۲شهرجدید ، چهل متری شبکه بهداشت ، اداره آموزش و پرورش لارستانلارستان۰۷۱۵۲۷۲۲۵۱۱لامرد، میدان دانشجو، روبروی دانشگاه آزاد ، اداره آموزش و پرورشلامرد۰۷۱۴۲۶۳۱۴۲۷ممسنی ، ماهور میلاتی ، بابامنیر ، دبیرستان امام خمینی (ره)ماهور میلاتی۰۷۱۴۳۲۲۷۳۰۸خیابان انتظام ، جنب آموزش و پرورش دبیرستان شاهدپسرانهمرودشت۰۷۱۴۴۴۹۷۴۰۷قادراباد ، دشت مرغاب ، خیابان رسالت ، آموزشگاه امیر کبیرمشهدمرغاب۰۷۱۴۲۵۲۰۶۰۰خیابان شهید باهنر ، اداره آموزش وپرورشممسنی۰۷۱۵۲۸۲۲۰۴۰بلوار امام خمینی ، اداره اموزش پرورش مهرمهر۰۷۱۳۸۷۷۴۰۸۱میمند ، خیابان تختی ، اداره آموزش و پرورش میمندمیمند۰۷۱۳۸۳۳۵۹۵۱شیراز ، بلوار امیرکبیر ، روبروی باغ جنت، بلوار کاج هنرستان دارالفنونناحیه۱ شیراز۰۷۱۳۶۲۳۰۱۵۷بلوار شهید چمران ، بعد از بیمارستان چمران ، بلوار نیایش ، دبیرستان شهیدان پژمانناحیه ۲ شیراز۰۷۱۳۷۳۸۲۲۳۰بلوار ارتش ، میدان ۱۲ فروردین ( تل پروس ) ، هنرستان فنی شهداناحیه۳ شیراز۰۷۱۳۷۲۵۷۴۴۰بلوارمدرس ، کوی آزادگان ، بعدازموزه تاریخ طبیعی، بلوارآصف ، مدرسه شهدای ارتشناحیه۴ شیراز۰۷۱۳۵۲۲۳۲۲۲شیراز، میدان امام حسین (ع)، روبروی استانداری ، اداره کل بنیادشهیدوامورایثارگرانشماره ۵شیراز۷۱۵۳۸۲۳۲۲۲نی ریز ، بلوار ولی عصر ، آموزشگاه استثنایی شهید اکبری، جنب پارک کودکنی ریز

[ad_2]

لینک منبع

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *